SOSLAW

Нашият професионален екип е готов да Ви окаже бърза и БЕЗПЛАТНА правна помощ във формата на онлайн консултация и изпращане на документи за съдействие.


Кои сме ние и каква е нашата цел?

Млади и амбициозни хора, които имат за цел да Ви помогнат и предложат различни решения на и без друго неразбираемите и сложни правни казуси.

Предимствата ако изберете нас!

С цел спестяване на време и разходи, Вие ще получите напълно БЕЗПЛАТНА онлайн правна консултация с квалифицирани юристи в съответната област. Няма ограничения в броя на консултациите, които едно лице може да направи.

📩Как по - точно се случва онлайн консултацията❓📩

След като получим запитването, Вие ще получите отговор, с насоки за разрешаване на проблема . При желание за продължаване на работа ще Ви изпратим документи за съдействие, с които ще се предприемат действаия по разрешаване на казуса.

⚖️👨‍🎓Консултацията ни е безплатна и няма да загубите нищо ако попитате. В повечето случаи, ще успеем да бъдем полезни. Ако ли не – ще получите нашето конкретно мнение по Вашият казус.⚖️📚

☎️ Допълнителна възможност:

При желание от Ваша страна има възможност за консултация в офис с квалифициран юрист след предварително уговорена среща.

В кои области бихме Ви били полезни?

Трудово право.

Трудово право e отрасъл на правото, занимаващ се с трудовите правоотношения. То съдържа и корпус от закони – трудово законодателство. Трудово право урежда правоотношенията между работещите и работодателите чрез нормативни актове (трудово законодателство), които регулират тези отношения.

Търговско право.

Търговското право (ТП) е дял от частното право, представляващо система от норми, които регулират правното положение на търговците и отношенията, в които те влизат в процеса на осъществяване на дейността си.


Семейно право.

Семейното право е тази област от закона, която се занимава с въпросите на семейството и домашните отношения.


Административно право.

Административно право e отрасъл в правото, регулиращ обществените отношения в сферата на дейностите по държавно управление на органите и длъжностните лица в тяхното изпълнение на публични функции в държавата и териториалните структури.


Облигационо право.

Облигационното право, наричано и договорно право, е правен институт, съществуващ обективно в правния мир като съвкупност от правни норми.За да сме Ви максимално полезни следва да структурирате e-мейл запитването си в контактната форма по следния начин:

Кратко и ясно изложение на фактите и обстоятелствата, доколкото са Ви известни. Постарайте се да опишете точно фактите и въпроса в казуса, пред който сте изправени. Препоръчително е да задавате въпроси обвързани с конкретни факти и обстоятелства, а не такива с чисто хипотетичен характер, освен ако последните не се налагат от спецификата на ситуацията.